Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

AVONOVA
HÄLSA STOCKHOLM

- DIN PARTNER INOM
FÖRETAGSHÄLSA

Hopp!

Vi utvecklar och levererar kunskapsbaserade tjänster inom fyra olika arbetsområden.

  • Hälsa & Rehabilitering
  • Arbetsmiljöutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Hälsoutveckling

Läs mer...

Arbetsmiljöns regelverk och Systematiskt Arbetsmiljöarbete, utbildning
Syfte: Att ge grundläggande kunskap om arbetsmiljöns regelverk, stimulera och väcka intresse för arbetsmiljöfrågor samt ge kunskap och verktyg för att kunna hantera arbetsmiljöfrågor i vardagen. Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.
2016-11-30 | Läs mer...

Ny start Stresshanteringskurs (KBT) - Det Inre ledarskapet
Nästa kurs börjar onsdag 25 januari 2017 kl 09.00-11.30.
2016-11-30 | Läs mer...

Arkiv